Realizační činnost

SOKOLNICE-HUSOVICE-MODERNIZACE VEDENÍ VVN 110KV

E.ON Česká republika, s.r.o.
Vedení 110 kV
ELCON Bratislava a.s.,
ELEKTROTRANS a.s.
SENERGOS, a.s.

Základní údaje

Číslo SoD: 2016-1860-SO-0134
Délka vedení 15,087 km (pro FV a KZL); 24,388 km (pro opravu OK)
OPGW/GW: 15,087 km / 0,103 km
Počet stožárů: 61 ks (pro FV a KZL); 96 ks (pro opravu OK)
Materiál ocelové konstrukce: 15,89 t
Nátěrová plocha: 20 615 m²

REALIZACE

Činnosti:

Oprava vedení SOK-HUS v úsecích dle dohody konsorcia, tj. pro Elektrotrans, a.s. od TR Sokolnice po st. č.21 a dále od st.č.73 po st.č.112 v rozsahu činností oprava OK a výměna FV a KZL vč. přeizolace, a od st. č.113 až po st.č. 143 v rozsahu činností oprava OK.

Místo realizace: Sokolnice-Újezd u Brna – Velešovice-Husovice u Brna
Země realizace: Česká republika, kraj Jihomoravský
Zahájení prací: 02/2017
Ukončení prací: 07/2017

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUČNÍ SOUSTAVA – MODERNIZACE A ÚPRAVA VEDENÍ

E.ON Česká republika s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6 370 49
České Budějovice
V1365/1366/1374 – modernizace vedení V1365/1366 – úprava vedení

Základní údaje

Délka vedení 42,4 km
Zemnicí lana s optickými
vlákny/Zemnicí lano: – m
Počet stožárů: 177 ks
Materiál ocelové konstrukce: 1474,5 t
Nátěrová plocha: –
Betonové základy: 435,6 m3

REALIZACE

Činnosti:

Modernizace vedení, úprava vedení

Technologie:

110kV

Místo realizace:
Země realizace: Česká republika
Zahájení prací: 06/2012
Ukončení prací: 12/2012

 

 

 

 

 

 

 

ZDVOJENÍ VEDENÍ V410

ČEPS, a.s.
Vedení 400 kV V410
Konsorcium:
GA Omexom Energo s.r.o.,
ELCON Bratislava a.s.,
ELEKTROTRANS a.s.

Základní údaje

Délka vedení: 98km
Počet demontovaných stožárů: 322
Počet nově postavených stožárů: 270

REALIZACE

Činnosti:

Kompletní rekonstrukce vedení 2x 400kV TR Výško – TR Čechy Střed

Místo realizace: TR Výško – TR Čechy Střed
Země realizace: Česká republika
Zahájení prací: 05/2014
Ukončení prací: 11/2016

 

 

 

 

 

VP CHOMUTOV-PŘIPOJENÍ DO PS

ČEPS Invest, a.s. Elektrárenská 774/2, Praha
Vedení 400 kV V416

Základní údaje

Číslo SoD: 1634/2014
Délka vedení 0,321 km
OPGW/GW: nebylo předmětem dodávky
Počet stožárů: 2 ks
Materiál ocelové konstrukce: 81,3 t
Nátěrová plocha: 4 088 m²

REALIZACE

Činnosti:

Betonáž základů dvou stožárů (č.102 a 103) typu Donau V400kV, montáž konstrukce těchto stožárů a jejich stavba, a dále natažení trojsvazků FV jednoho systému a jeho připojení na stávající vedení V461 na stož. č.104B.

Technologie

400kV

Místo realizace: KÚ Vernéřov u Kadaně
Země realizace: Česká republika, kraj Ústecký
Zahájení prací: 06/2016
Ukončení prací: 08/2017

 

 

 

 

 

 

 

VEDENÍ TR LIŠANY – TUCHLOVICE

V říjnu minulého roku byla dokončena stavba v Ústeckém kraji v okrese Louny.

Na trase se vystavělo 31 nových příhradových stožárů (13 kotevních a 18 nosných) typu soudek včetně betonových základů v souběhu se stávající linkou V314/353. Proběhla také kompletní demontáž a zbourání základů stožárů č. 29 stávající linky V314/355. Nainstalovaly se nové fázové vodiče a nové lano včetně armatur na TR Výškov – stožár č. 29B. Byla provedena i částečná demontáž vodičů stávající linky V353 a propojení nových vodičů se stávajícími vodiči na stožáru č. 29B.

Účelem výstavby bylo posílení možnosti přenosu výkonu mezi TR Vernéřov a TR Výškov, dále zlepšení napěťových poměrů a umožnění připojení nové TR Rakovník.

Děkujeme investoru ČEZ Distribuce, a.s.

Stavba trvala od února 2018, tedy devět měsíců.

 

VÝSTAVBA VEDENÍ 2 X 400KV S OZNAČENÍM V490/491 TR PŘEŠTICE – TR VÍTKOV

V rámci stavby (Úsek 1: TR VIT – st.č.99) bylo celkem postaveno 98ks nových stožárů

typu Dunaj (80ks nosných a 18ks kotevních).

 

Stavbu provádělo konsorcium společností ELEKTROTRANS, ELCON, Spie Elektrovod

Původní stávající vedení 2 x 220kV bylo demontováno a ve stávající trase bylo postaveno nové vedení 2 x 400kV, kde došlo k drobným úpravám (odklonům) trasy, aby i nadále byla zachována dostatečná vzdálenost od občanské zástavby.

Vedení bylo postaveno na stožárech typu Dunaj v lehké, střední a těžké variantě. Nové stožárové konstrukce jsou umístěny buď ve stávajících stožárových místech, nebo jsou posunuty do nových stožárových míst.

Trasa prochází mezi st.č. 10-95 (stávající st.č. 10-84) Chráněnou krajinnou oblastí Slavkovský les v úseku o délce 23,1km.

 

V595/596 – REKONSTRUKCE VEDENÍ ŠUMPERK – RÁJEČEK

Investor: ČEZ Distribuce, a.s.

Vedení 2×110 kV

Základní údaje

Délka modernizované části vedení: 14 km

Počet stožárů: 64 ks , typ soudek

Místo realizace: Zábřeh na Moravě – Šumperk

Termín zahájení: 03/2021

Termín ukončení: předpoklad 07/2023

 

V423 – MODERNIZACE NA VYŠŠÍ PARAMETRY, I.ETAPA (P.0451)

Investor:  ČEPS, a.s.

Vedení 400kV

Konsorcium: ELCON Bratislava, a.s., ELEKTROTRANS a.s., SPIE Elektrovod, a.s.

Základní údaje

Délka modernizované části vedení: 25,28km;

Počet stožárů: 77ks, typ portál;

Místo realizace: Sokolnice u Brna – Brno – Modřice

Termín zahájení prací: 07/2021

Ukončení prací: předpoklad 09/2022

REALIZACE

Činnosti:

V rozsahu modernizace vedení V423 byla demontáž původního vedení včetně základů stožárů a výstavba nového vedení v původní trase. Na základě dohody konsorcia realizovala společnost ELEKTOTRANS a.s. modernizaci vedení v úseku od st.č.899 po TR Sokolnice.

 

V451/448 – ZDVOJENÍ VEDENÍ TR BAB. – P.B.Č., I. ETAPA

Investor: ČEPS a.s. Česká republika

Vedení 400kV

Základní údaje

Délka vedení: cca 1723 m

Počet stožárů: 7ks, typ: DONAU

Místo realizace: TR Babylon-st.č.8 u obce Kozly

Termín zahájení: 02/2022

Ukončení prací: 06/2022 vedení uvedeno do provozu

2023 aplikace ONS

REALIZACE

Činnosti:

Z důvodu postupu výstavby, zajištění napájení TR BAB. během výstavby a v souvislosti s plánem obnovy přenosové soustavy, bude výstavba dvojitého vedení V451/448 rozdělena na dva samostatné úseky I.Etapa (TR BAB-p.b.č.8), II.Etapa (p.b.č.8-TR BEZ). V rámci výstavby úseku TR BAB-p.b.č. 8 dojde k uvolnění koridoru pro zdvojené vedení V450/428.

Výstavba tohoto úseku v předstihu zároveň zajistí možnost napájení TR BAB po dobu výstavby zdvojeného vedení V450/428.