Integrovaný systém řízení

Společnost má dlouhodobě zavedený integrovaný systém řízení a je držitelem certifikátů systému managementu kvality, systému environmentálnímu managementu, systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V roce 2023 společnost prošla úspěšnou recertifikací podle požadavků norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 a podle požadavků nové normy ČSN ISO 45001:2018 (jež nahrazuje normu ČSN OHSAS 18001:2008).

Společnost aplikuje požadavky norem v plném rozsahu mimo kapitol 8.3 Návrh a vývoj produktů a služeb.

Integrovaný systém řízení umožňuje efektivní řízení procesů a činností ve společnosti se zaměřením na trvalé dosahování vysoké kvality, ekonomickou prosperitu a celkový rozvoj společnosti při minimalních dopadech na životní prostředí a při zajištění bezpečného pracovního prostředí na všech pracovištích.

Společnost také prošla recertifikací v roce 2019 pro proces svařování dle normy ČSN EN ISO 3834-2:2006 a v roce 2021 pro proces svařování a mechanické spoje dle norem ČSN EN 1090-2:2009.