Integrovaný systém řízení

Společnost má dlouhodobě zavedený integrovaný systém řízení a je držitelem certifikátů systému managementu kvality, systému environmentálnímu managementu, systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V roce 2018 společnost úspěšně prošla recertifikací podle nových požadavků norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016. Oba tyto systémy aplikujeme v celém rozsahu, pouze neaplikujeme článek 8.3 Návrh a vývoj produktů a služeb.

V následujcícím období se bude společnost zaměřovat na přechod z normy ČSN OHSAH 18001:2008 na novou normu 45001:2018.

Integrovaný systém řízení umožňuje efektivní řízení procesů a činností se zaměřením na trvalé dosahování vysoké kvality, ekonomickou prosperitu a celkový rozvoj společnosti při minimalních dopadech na životní prostředí a při zajištění bezpečného pracovního prostředí na všech pracovištích.

Společnost je také certifikována pro proces svařování a mechanické spoje dle norem ČSN EN 1090-2 a ČSN EN ISO 3834-2.