Orgány společnosti

 Představenstvo:

Ing. Ladislav Urban, předseda představenstva

Zastupuje ve společnosti jejího vlastníka a odpovídá jako regionální ředitel za aktivity VINCI Energies CEE v České republice a na Slovensku. Vystudoval Podnikohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. Ve skupině VINCI Energies pracuje od roku 2003.
Ing. Martin Zeman, místopředseda představenstva

Vystudoval Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské v Ostravě, obor Ekonomika průmyslu. V letech 1993 – 2007 působil v řídících funkcích v soukromých společnostech působících v oboru Stavebnictví. V letech 2007 – 2012 pracoval v manažerských pozicích ve Skupině ČEZ. Zároveň zatupoval ČEZ, a.s. v orgánech ovládaných společností. Od roku 2012 zastával pozici ředitele úseku Investice ve společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., resp. ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. Ve společnosti ELEKTROTRANS a.s. pracuje od roku 2014.
 Milan Fiala, člen představenstva

Činnost v energetice zahájil nástupem do společnosti ENERGOVOD a.s. v roce 1993. Ve společnosti ELEKTROTRANS a.s. pracuje od jejího založení v roce 1998, kde působil na pozicích stavbyvedoucího, projektového manažera a vedoucího přípravy výroby. V současné době zastává pozici obchodního ředitele.

Dozorčí rada:

Bertrand Purel, předseda dozorčí rady
Zastupuje akcionáře v rámci svých odpovědností na pozici Generálního ředitele VINCI Energies Central&Eastern Europe se sídlem ve Vídni. 

Bertrand Rinuy, člen dozorčí rady
Zastupuje akcionáře jako Finanční ředitel VINCI Energies CEE. 

Ing. Tomáš Stalmach, člen dozorčí rady
Zastupuje akcionáře jako Ekonomický ředitel ELEKTROTRANS a.s.