Compliance

Společnost vždy dodržovala právní předpisy, mezinárodní smlouvy, pravidla etiky, morálky a poctivého obchodního styku, k nimž se hlásí i nadále. Na konci roku 2019 se společnost rozhodla formalizovat již respektovaná základní etická pravidla a některé pracovní postupy, kterými se společnost a její zaměstnanci při výkonu své každodenní činnosti řídí a přistoupila k zavedení tzv. jednotného etického programu.

Abychom nejen zaměstnancům, ale i obchodním partnerům a třetím osobám zjednodušili orientaci v pravidlech a postupech naší společnosti, přijali jsme postupně jednotný etický kodex, protikorupční kodex, a dále směrnici pro přijímání a zpracovávání podnětů obsahujících podezření z protiprávního nebo jinak neetického jednání.

COMPLIANCE OFFICER

Ing. Tomáš Stalmach
ELEKTROTRANS a.s.
Kačírkova 982/4
Praha 5 Jinonice, 15800
tomas.stalmach@elektrotrans.cz
+420 606 604 252