Projekce

Trasování a proveditelnost

  • Spolupráce na posouzení nových objetů pod vedením a v POV
  • Trasování
  • Podpora rozhodování: vizualizace

Návrh staveb a projekce

  • Začlenění do krajiny
  • Návrh elektrických, prostorových a mechanických vlastností komponentů
  • Statické výpočty ocelových a betonových částí
  • Projektová dokumentace pro libovolný stupeň realizace

Další činnosti

  • Autorský dozor
  • Audity a posudky