Člen skupiny VINCI Energies

Společnost ELEKTROTRANS a.s. je od roku 2008 členem jedné z nejvýznamnější nadnárodní Skupiny VINCI Energies.

Skupina VINCI Energies sdružuje společnosti z mnoha různých odvětví, které se zabývají infrastrukturou, průmyslem, službami a ICT. V současné době Skupina zaměstnává více jak 85 000 zaměstnanců, kteří se podílí na spolupráci se státními podniky, operátory a firmami. Skupina VINCI Energies má zastoupení nejen na evropském trhu, ale působí po celém světě v celkem 57 zemí.

VINCI Energies nabízí své služby prostřednictvím skupinových značek, které reprezentují určité zaměření a odbornost.

V neustále se rozvíjejícím prostředí skupiny VINCI Energies jsou pro lepší orientaci zaváděny značky, které reprezentují skupinovou odbornost a profesionalitu v daném oboru.

VINCI, světový lídr v oblasti koncesí a stavebnictví, koncipuje, financuje, buduje a provozuje infrastrukturu
a objekty občanské vybavenosti, které přispívají ke zlepšení každodenního života a mobility. Vzhledem k
tomu, že Skupina VINCI realizuje veřejně prospěšné projekty, považuje za povinnost navazovat se svými
partnery v soukromém i veřejném sektoru komunikaci a rozvíjet vzájemný dialog.

Tímto Manifestem se zavazuje k plnění vytyčených cílů.

 

Společnost ELEKTROTRANS a.s. začala od roku 2015 spadat pod značku OMEXOM, která sdružuje společnosti ze Skupiny VINCI Energies zabývající se výrobou, transportem, přeměnou a distribucí elektrické energie. Vytvořením sítě mezi těmito společnostmi a jejich obchodními jednotkami, kterých je celkem přes 435, máme konkurenční výhodu, a to díky využívání a sdílení zkušeností a nejlepších postupů.