Diagnostika a studie

Diagnostika stávající infrastruktury

 • Pochůzkové kontroly
 • Lezecké kontroly
 • Preventivní prohlídky
 • Mobilní řešení pro terénní sběr dat
 • Využití dronů pro posouzení stavu zařízení pod napětím

Studie

 • Trasování vedení
 • Stav vegetace
 • Spolupráce při posouzení stavu vodičů, izolátorů, stožárů, základů atd.
 • Studie proveditelnosti
 • Územně technické studie
 • Spolupráce při zpracování studií vlivu na životní prostředí