Výstavba vedení

Výstavba

 • Komplexní dodávka díla na klíč
 • Elektromontážní a stavební práce VVN a VN

Modernizace

 • Zvyšování přenosové kapacity
 • Zdvojování systémů
 • Přeizolace a regulace
 • Zvyšování stožárů

Rekonstrukce

 • Opravy betonových základů
 • Výměna mostů a částí ocelových konstrukcí
 • Výměna komponentů
 • Sanace

Speciální úprava staveb

 • Telekomunikační antény
 • Nadzemní/podzemní zařízení