Projekční činnost

ZDVOJENÍ VEDENÍ V450

ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/2, Praha
Vedení 400 kV V 450

Základní údaje

Číslo SoD:1600/2014

REALIZACE

Činnosti:

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) Dokumentace provádění stavby (DPS) včetně aktualizace návrhu harmonogramu výstavby
Výkon funkce generálního projektanta (GP)
Výkon funkce autorského dozoru (AD)
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

Technologie:

400kV

Místo realizace: TR Výškov – TR Babylon
Země realizace: Česká republika
Zahájení prací: 10/2014
Ukončení prací: 03/2019

 

 

 

 

 

 

NOVÉ DVOJITÉ VEDENÍ V406/V407

NOVÉ DVOJITÉ VEDENÍ V406/V407

Základní údaje

Číslo SoD: 1475/2012

REALIZACE

Činnosti:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) včetně návrhu harmonogramu výstavby

Technologie:

400kV

Místo realizace:  Kočín – Mírovka
Země realizace: Česká republika
Zahájení prací: 07/2012
Ukončení prací: 11/2013