04 února 2019

Vedení TR Lišany – Tuchlovice

V říjnu minulého roku byla dokončena stavba v Ústeckém kraji v okrese Louny.

Na trase se vystavělo 31 nových příhradových stožárů (13 kotevních a 18 nosných) typu soudek včetně betonových základů v souběhu se stávající linkou V314/353. Proběhla také kompletní demontáž a zbourání základů stožárů č. 29 stávající linky V314/355. Nainstalovaly se nové fázové vodiče a nové lano včetně armatur na TR Výškov – stožár č. 29B. Byla provedena i částečná demontáž vodičů stávající linky V353 a propojení nových vodičů se stávajícími vodiči na stožáru č. 29B.

Účelem výstavby bylo posílení možnosti přenosu výkonu mezi TR Vernéřov a TR Výškov, dále zlepšení napěťových poměrů a umožnění připojení nové TR Rakovník.

Děkujeme investoru ČEZ Distribuce, a.s.

Stavba trvala od února 2018, tedy devět měsíců.