26 července 2021

Tornádo v ČR

Českou republiku dne 23. června zasáhly bouřky doprovázené silným větrem. Tyto klimatické jevy měly za následek havárii vedení přenosové soustavy České republiky o napěťové hladině 400 kV spojující elektrárnu Temelín s transformovnou Kočín. Havárie vedení v úseku dlouhém 1 170 m spočívala v destrukci tří nosných stožárů, poničení vodičů, zemnících lan a výstroje na stožárech. Společnost ELEKTROTRANS se podílí na odstranění následků havárie vedení V052 zpracováním projektové dokumentace opravy havarovaného úseku pro společnost EGEM s.r.o., která realizuje opravu pro společnost ČEPS, a.s.