17 května 2024

Safety Week 2024

V letošním týdnu bezpečnosti – Safety Week, který probíhal v týdnu od 13.-17.května,  jsme se zaměřili na uvědomění si “drobných”, ale potenciálně rizikových situací v našem každodenním profesním životě, které by mohly vést ke “katastrofě”, přitom by mnohdy stačilo jen na chvíli se zastavit a na celou situaci se podívat z nadhledu.

Hlavním cílem workshopu “ZACHRAŇTE ŽIVOTY, ŘEKNĚTE STOP” bylo zdůraznit důležitost říkat STOP, protože jen když si uvědomíme rizika, můžeme aktivně pracovat na jejich odstranění a předejít tak možným škodám. Níže se můžete podívat na fotografie z workshopu z našich kanceláří.