24 května 2023

Safety week 2023

Týden bezpečnosti 2023 se zaměřuje zejména na “Bezpečnostní momenty”, které nám mohou pomoci předcházet závažným událostem a zlepšovat zdraví a pohodu. “Bezpečnostní momenty” nám mohou pomoci zlepšit i sdílení získaných zkušeností a osvědčených postupů ve všech oblastech naší organizace.