05 února 2019

Probíhající stavba V413/416 smyčka HBM

Dne 15. června 2018 započala stavba Smyčky HBM 400 kV vedení Řeporyje – Prosenice.

Na Nové vedení budou použity stožáry typu „Dunaj“. Jedná se o jednodříkové příhradové konstrukce pro dva systémy s uspořádáním fází do trojúhelníku a se dvěma zemnícími lany s optickými vlákny.

Účelem výstavby je posílení vazby transformovny Mírovka na přenosovou soustavu, zasmyčkováním vedení se totiž zajistí vyšší variabilita provozu, spolehlivost a bezpečnost chodu přenosové soustavy.

Stavba se kříží se dvěma 100kV vedeními ČEZ a dvěma vedeními E.ON, mimoto se setkává se třemi železničními tratěmi a řekami, Sázavou a Šlapankou. Dále se několikrát kříží i s linkami VN 22kV. Některé úseky jsou proto velmi náročné jak koordinačně tak i stavebně.

Děkujeme investoru ČEPS.

Předpokládané ukončení stavby spadá ke konci roku 2019, tedy 31. prosince tohoto roku.