09 května 2022

Pomáháme 2022

V rámci pomoci rodinám našich ukrajinských kolegu byla zorganizována finanční sbírka. Peníze bylo možné zasílat do 31.3.2022.
Vybralo se krásných 26 000 Kč a vedení společnosti se zavázalo, že vybrané částce přidá stejný obnos. Celková vybraná částka tedy činí 52 000 Kč.