11 dubna 2015

Bezděčín Turnov

30.6.2015  Společnost ELEKTROTRANS se účastnila zakázky „Bezděčín-Turnov, vd 110 kV – rek. V 1109, 1110“ v roli subdodavatele pro spol. SAG Elektrovod, a.s.. Na zakázce probíhala montáž a výstavba 32 stožárů včetně betonových základů. Předání stavby proběhlo k 30.6.2015.