INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ

 

Společnost má dlouhodobě zavedený integrovaný systém řízení a je držitelem certifikátů systému managementu kvality, systému environmentálnímu managementu, systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle následujících norem.

 

 

Integrovaný systém řízení umožňuje efektivní řízení procesů a činností se zaměřením na trvalé dosahování vysoké kvality, ekonomickou prosperitu a celkový rozvoj společnosti při minimalních dopadech na životní prostředí a při zajištění bezpečného pracovního prostředí na všech pracovištích.

 

Společnost je také držitelem certifikátu pro proces svařování a mechanické spoje dle: