DÁLNICE PRO VAŠI ELEKTŘINU

VÍTEJTE NA NAŠICH STRÁNKÁCH

 

ELEKTROTRANS a.s. je společnost patřící mezi jedničky na českém trhu v zajišťování komplexních služeb v oblasti přenosu a distribuce elektrické energie. Mezi hlavní činnosti patří výstavba, projekce a inženýring vedení VVN na hladinách 110, 220 a 400 kV. Nově se také společnost zaměřuje na napěťovou hladinu VN/NN, a to jak v oblasti projekce, tak i realizace.

Jako člen skupiny VINCI Energies, působící pod mezinárodní značkou Omexom, disponujeme velkým zázemím a možností získávat a sdílet informace a zkušenosti z celého světa z oblasti přenosu a distribuce elektrické energie.

 

 

Společnost je silným a stabilním partnerem pro své klienty. Za kvalitu a odborně provednou práci ručíme svými dlouholetými zkušenostmi a kvalifikovanými odborníky.

Kvalitní práce a bezpečnost našich zaměstnanců jsou pro nás na prvním místě!

 

Hlavními odběrateli našich služeb na území České republiky jsou společnosti ČEPS a.s., ČEZ, a.s., E.ON Česká republika, s.r.o. a Pražská energetika, a.s.

AKTUALITY

Veselé Vánoce

... více

Stavba Hlinsko - Polička

V srpnu 2019 jsem dokončili stavbu nového vedení VVN 110kV mezi TR Hlinsko a TR Polička. Celkem se vystavělo 190 podpěrných bodů včetně nového napojení stávajících odboček VN. Od stožáru č.69 až TR Polička se realizovala demontáž stávajícího vedení VN 35kV. Projekt byl r... více

Dar Centru Paraple

Dne 24.6.2019 zástupci společnosti ELEKTROTRANS slavnostně předali dar v podobě přídavného pohonu k vozíku SmartDrive MX2 v celkové hodnotě 142 660,- Kč. Toto zařízení lze připojit ke každému mechanickému vozíku a díky nízké hmotnosti si ho každý klient Centra Paraple mů... více