Projekční činnost

Nové dvojité vedení V406/V407

ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/2, Praha
Vedení 400 kV V 406/407

Základní údaje

Číslo SoD: 1475/2012

Realizace

Činnosti:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) včetně návrhu harmonogramu výstavby

Technologie:

400kV

Místo realizace: Kočín – Mírovka
Země realizace: Česká republika
Zahájení prací: 07/2012
Ukončení prací: 11/2013