Výstavba vedení 2 x 400kV s označením V490/491 TR Přeštice – TR Vítkov

V rámci stavby (Úsek 1: TR VIT – st.č.99) bylo celkem postaveno 98ks nových stožárů

typu Dunaj (80ks nosných a 18ks kotevních).

 

Stavbu provádělo konsorcium společností ELEKTROTRANS, ELCON, Spie Elektrovod

Původní stávající vedení 2 x 220kV bylo demontováno a ve stávající trase bylo postaveno nové vedení 2 x 400kV, kde došlo k drobným úpravám (odklonům) trasy, aby i nadále byla zachována dostatečná vzdálenost od občanské zástavby.

Vedení bylo postaveno na stožárech typu Dunaj v lehké, střední a těžké variantě. Nové stožárové konstrukce jsou umístěny buď ve stávajících stožárových místech, nebo jsou posunuty do nových stožárových míst.

Trasa prochází mezi st.č. 10-95 (stávající st.č. 10-84) Chráněnou krajinnou oblastí Slavkovský les v úseku o délce 23,1km.

Vedení TR Lišany – Tuchlovice

V říjnu minulého roku byla dokončena stavba v Ústeckém kraji v okrese Louny.

Na trase se vystavělo 31 nových příhradových stožárů (13 kotevních a 18 nosných) typu soudek včetně betonových základů v souběhu se stávající linkou V314/353. Proběhla také kompletní demontáž a zbourání základů stožárů č. 29 stávající linky V314/355. Nainstalovaly se nové fázové vodiče a nové lano včetně armatur na TR Výškov – stožár č. 29B. Byla provedena i částečná demontáž vodičů stávající linky V353 a propojení nových vodičů se stávajícími vodiči na stožáru č. 29B.

Účelem výstavby bylo posílení možnosti přenosu výkonu mezi TR Vernéřov a TR Výškov, dále zlepšení napěťových poměrů a umožnění připojení nové TR Rakovník.

Děkujeme investoru ČEZ Distribuce, a.s.

Stavba trvala od února 2018, tedy devět měsíců.

Nové dvojité vedení V406/V407

ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/2, Praha
Vedení 400 kV V 406/407

Základní údaje

Číslo SoD: 1475/2012

Realizace

Činnosti:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) včetně návrhu harmonogramu výstavby

Technologie:

400kV

Místo realizace: Kočín – Mírovka
Země realizace: Česká republika
Zahájení prací: 07/2012
Ukončení prací: 11/2013

VP Chomutov-připojení do PS

ČEPS Invest, a.s. Elektrárenská 774/2, Praha
Vedení 400 kV V416

Základní údaje

Číslo SoD: 1634/2014
Délka vedení 0,321 km
OPGW/GW: nebylo předmětem dodávky
Počet stožárů: 2 ks
Materiál ocelové konstrukce: 81,3 t
Nátěrová plocha: 4 088 m²

Realizace

Činnosti:

Betonáž základů dvou stožárů (č.102 a 103) typu Donau V400kV, montáž konstrukce těchto stožárů a jejich stavba, a dále natažení trojsvazků FV jednoho systému a jeho připojení na stávající vedení V461 na stož. č.104B.

Technologie:

400kV

Místo realizace: KÚ Vernéřov u Kadaně
Země realizace: Česká republika, kraj Ústecký
Zahájení prací: 06/2016
Ukončení prací: 08/2017

Zdvojení vedení V410

ČEPS, a.s.

Vedení 400 kV V410

Konsorcium:
GA Omexom Energo s.r.o.,
ELCON Bratislava a.s.,
ELEKTROTRANS a.s.

Základní údaje

Délka vedení: 98km
Počet demontovaných stožárů: 322
Počet nově postavených stožárů: 270

Realizace

Činnosti:

Kompletní rekonstrukce vedení 2x 400kV TR Výško – TR Čechy Střed

Místo realizace: TR Výško – TR Čechy STřed
Země: Česká republika
Termín zahájení prací: 05/2014
Ukončení prací: 11/2016

Distribuční soustava – Modernizace a úprava vedení

E.ON Česká republika s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6 370 49
České Budějovice
V1365/1366/1374 – modernizace vedení V1365/1366 – úprava vedení

Základní údaje

Délka vedení 42,4 km
Zemnicí lana s optickými
vlákny/Zemnicí lano: – m
Počet stožárů: 177 ks
Materiál ocelové konstrukce: 1474,5 t
Nátěrová plocha: –
Betonové základy: 435,6 m3

Realizace

Činnosti:

Modernizace vedení, úprava vedení

Technologie:

110kV

Místo realizace:
Země realizace: Česká republika
Zahájení prací: 06/2012
Ukončení prací: 12/2012

Zdvojení vedení V450

ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/2, Praha
Vedení 400 kV V 450

Základní údaje

Číslo SoD:1600/2014

Realizace

Činnosti:

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) Dokumentace provádění stavby (DPS) včetně aktualizace návrhu harmonogramu výstavby
Výkon funkce generálního projektanta (GP)
Výkon funkce autorského dozoru (AD)
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

Technologie:

400kV

Místo realizace: TR Výškov – TR Babylon
Země realizace: Česká republika
Zahájení prací: 10/2014
Ukončení prací: 03/2019

V216 Modernizace na vyšší parametry

ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/2, Praha
Vedení 220 kV V 216

Základní údaje

Číslo SoD: 1521/2012
Délka vedení 63,75 km
OPGW/GW: 63,75 km
Počet stožárů: 202 ks
Materiál ocelové konstrukce: 467 718 t
Nátěrová plocha: 20 615 m²

Realizace

Činnosti:

Zpracování dokumentace provádění stavby DPS včetně POV, vypracování technologických postupů provádění prací, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby DSPS, kompletní provozní dokumentace

Technologie:

220kV

Místo realizace: TR Přeštice – TR Milín
Země realizace: Česká republika
Zahájení prací: 10/2012
Ukončení prací: 04/2013

Přenosová soustava – Výstavba nového vedení V480

ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/2, Praha
Vedení 400 kV V480

Základní údaje

Délka vedení 53,63 km
Zemnicí lana s optickými vlákny/
Zemnicí lana: 31 370/30 700 m
Počet stožárů: 132 ks
Materiál ocelové konstrukce: 3 015,16 t
Nátěrová plocha: 91 569 m2
Betonové základy: 8 585 m3

Realizace

Činnosti:

Kompletní výstavba nového vedení s použitím
stožárů typu Soudek a Donaou, fázovými vodiči
434-Al1, keramické izolátory, ZL a OPWG

Technologie:

400/220kV

Místo realizace: TR Chotějovice-TR Výškov
Země realizace: Česká republika
Zahájení prací: 10/2010
Ukončení prací: 03/2012

Přenosová soustava – Rekonstrukce stávajícího vedení V400

ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/2, Praha
Vedení 400 kV V 400

Základní údaje

Délka vedení 46,22 km
Zemnicí lana s optickými
vlákny/ Zemnicí lana: – m
Počet stožárů: 127 ks
Materiál ocelové konstrukce: 1256,923 t
Nátěrová plocha: 40 437 m2
Betonové základy: 373,5 m3

Realizace

Činnosti:

Zesílení a navýšení stožárových konstrukcí,
výměna stávajících fázových vodičů a přeizolace,
rekonstrukce vedení

Technologie:

400kV

Místo realizace: TR Čechy Střed – TR Týnec
Země realizace: Česká republika
Zahájení prací: 07/2009
Ukončení prací: 12/2010