Aktuality

ELEKTROTRANS repre

Pro kolegy cyklisty byly zakoupeny dresy pro reprezentaci firmy v nadcházejících závodech.


        

SAFETY WEEK 2022

iKariéra 2022

Pracovní veletrh iKariéra na ČVUT 2022 je za námi. Děkujeme, že jsme mohli být jeho součástí!

Pokud jste nás na nezastihli na stánku, nezoufejte, kontaktovat nás můžete kdykoliv na info@elektrotrans.cz

Budujeme dálnice pro Vaši elektřinu.

Pomáháme

V rámci pomoci rodinám našich ukrajinských kolegu byla zorganizována finanční sbírka. Peníze bylo možné zasílat do 31.3.2022.
Vybralo se krásných 26 000 Kč a vedení společnosti se zavázalo, že vybrané částce přidá stejný obnos. Celková vybraná částka tedy činí 52 000 Kč.

Nákup špičkové techniky

Od loňského roku jsme rozšířily řady naší techniky o traktor New Holland T5.95 s čelním nakladačem New Holland 740 TL a navijákem Krpan 8,5 EH a jeřáb Liebherr ltm 1055 3.1

Tornádo v ČR

Českou republiku dne 23. června zasáhly bouřky doprovázené silným větrem. Tyto klimatické jevy měly za následek havárii vedení přenosové soustavy České republiky o napěťové hladině 400 kV spojující elektrárnu Temelín s transformovnou Kočín. Havárie vedení v úseku dlouhém 1 170 m spočívala v destrukci tří nosných stožárů, poničení vodičů, zemnících lan a výstroje na stožárech. Společnost ELEKTROTRANS se podílí na odstranění následků havárie vedení V052 zpracováním projektové dokumentace opravy havarovaného úseku pro společnost EGEM s.r.o., která realizuje opravu pro společnost ČEPS, a.s.

V401 – modernizace TR Týnec – p.b.106 (1. etapa)

Realizace probíhala v konsorciu s firmami ELCON a SPIE Elektrovod. Naše společnost realizovala úsek TR Týnec – p.b.681.

Základní údaje:

Délka vedení 58,7km

Počet stožárů 166ks (1 314t)

Nátěrová plocha 111m2

Betonové základy: 1 180m3

Termín realizace: 08/2020 – 05/2021

Rozsah modernizace:

  • výměna části ocelové konstrukce u nosných stožárů,
  • výměna ocelové konstrukce kotevních stožárů typ třídřík,
  • výměna 6ks kotevních stožárů typu portál včetně betonových základů,
  • výměna izolátorových závěsů,
  • výměna fázových vodičů a zemnících lan
  • aplikace ONS

ELEKTROTRANS pomáhá

Počátkem roku 2021 jsme se rozhodli, že v této těžké situaci podpoříme ohrožené skupiny a spustili jsme projekt ELEKTROTRANS POMÁHÁ.

V letošním roce projektu jsme se zaměřili na pomoc seniorům, dětem a zvířatům. Celkem jsme tak rozdali krásných 9 00 000 Kč a to konkrétně nadacím a zařízením: APEOS (asociace péče o seniory), FOD (fond ohrožených dětí), dům pro seniory Kamenec, rodinné centrum Jablíčkov, Psí život a Galgo v nouzi.

Kromě finančního daru jsme také mezi zaměstnanci vyhlásili hmotnou sbírku na pomoc vybraným nadacím a asociacím a i přes ztížené podmínky home officů, se nám podařilo vybrat krásné dárky.

Nové sídlo společnosti

Od 1.8.2020 nás nově naleznete na adrese Kačírkova 982/4, Praha Jinonice.

V nových prostorách Vás rádi přivítáme!