REALIZAČNÍ ČINNOST

 

VP Chomutov-připojení do PS

ČEPS Invest, a.s. Elektrárenská 774/2, Praha
Vedení 400 kV V416

Základní údaje

Číslo SoD: 1634/2014
Délka vedení 0,321 km
OPGW/GW: nebylo předmětem dodávky
Počet stožárů: 2 ks
Materiál ocelové konstrukce: 81,3 t
Nátěrová plocha: 4 088 m²

 

Realizace

Činnosti:

Betonáž základů dvou stožárů (č.102 a 103) typu Donau V400kV, montáž konstrukce těchto stožárů a jejich stavba, a dále natažení trojsvazků FV jednoho systému a jeho připojení na stávající vedení V461 na stož. č.104B.

Technologie:

400kV

 

 

Místo realizace: KÚ Vernéřov u Kadaně
Země realizace: Česká republika, kraj Ústecký
Zahájení prací: 06/2016
Ukončení prací: 08/2017