REALIZAČNÍ ČINNOST

 

Přenosová soustava - Výstavba nového vedení V480

ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/2, Praha
Vedení 400 kV V480

Základní údaje

Délka vedení 53,63 km
Zemnicí lana s optickými vlákny/
Zemnicí lana: 31 370/30 700 m
Počet stožárů: 132 ks
Materiál ocelové konstrukce: 3 015,16 t
Nátěrová plocha: 91 569 m2
Betonové základy: 8 585 m3

 

Realizace

Činnosti:

Kompletní výstavba nového vedení s použitím
stožárů typu Soudek a Donaou, fázovými vodiči
434-Al1, keramické izolátory, ZL a OPWG

Technologie:

400/220kV

 
 

Místo realizace: TR Chotějovice-TR Výškov
Země realizace: Česká republika
Zahájení prací: 10/2010
Ukončení prací: 03/2012