REALIZAČNÍ ČINNOST

 

Přenosová soustava - Rekonstrukce stávajícího vedení V400

ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/2, Praha
Vedení 400 kV V 400

Základní údaje

Délka vedení 46,22 km
Zemnicí lana s optickými
vlákny/ Zemnicí lana: - m
Počet stožárů: 127 ks
Materiál ocelové konstrukce: 1256,923 t
Nátěrová plocha: 40 437 m2
Betonové základy: 373,5 m3

 

Realizace

Činnosti:

Zesílení a navýšení stožárových konstrukcí,
výměna stávajících fázových vodičů a přeizolace,
rekonstrukce vedení

Technologie:

400kV

 
 

Místo realizace: TR Čechy Střed – TR Týnec
Země realizace: Česká republika
Zahájení prací: 07/2009
Ukončení prací: 12/2010