REALIZAČNÍ ČINNOST

 

Přenosová soustava - Modernizace vedení TR Sokolnice – p. b. č. 151

ČEPS, Elektrárenská, Praha
Vedení 220 kV V 207

Základní údaje

Délka vedení 158,44 km
Zemnicí lana s optickými vlákny/Zemnicí lana - m,
Počet stožárů: 470 pcs
Materiál ocelové konstrukce: 1129,99 t
Nátěrová plocha: 101 230 m²
Betonové základy: -

 

Realizace

Činnosti:

Modernizace ocelových stožárových konstrukcí, výměna stávajících fázových vodičů, výměna zemnicích lan a přeizolace

Technologie:

220kV

 
 

Místo realizace: TR Sokolnice
Země realizace: Česká republika
Zahájení prací: 03/2008
Ukončení prací: 12/2010