REALIZAČNÍ ČINNOST

 

Distribuční soustava - Rekonstrukce odbočky vedení V 1181, 1183

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8 405 02 Děčín
Vedení 110 kV V 1181, 1183

Základní údaje

Délka vedení 8,2 km
Zemnicí lana s optickými
vlákny/Zemnicí lano 8,2 km
Počet stožárů: 34 ks
Materiál ocelové konstrukce: 231 t
Nátěrová plocha: 7 092 m2
Betonové základy: 1 342 m3

 

Realizace

Činnosti:

Rekonstrukce odbočky vedení

Technologie:

110kV

 
 

Místo realizace: Žamberk
Země realizace: Česká republika
Zahájení prací: 06/2009
Ukončení prací: 11/2009