REALIZAČNÍ ČINNOST

 

Distribuční soustava - Modernizace na vyšší parametry V216

ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/2, Praha
Vedení 220 kV V 216

Základní údaje

Délka vedení 63,75 km
Zemnicí lana s optickými vlákny/
Zemnicí lana: 63,75 km
Počet stožárů: 202 ks
Materiál ocelové konstrukce: 467 718 t
Nátěrová plocha: 20 615 m2
Betonové základy: 43,5 m3

 

Realizace

Činnosti:

Úprava a oprava stožárových konstrukcí, výměna fázových vodičů, ZL a KZL, přeizolace

Technologie:

220kV

 
 

Místo realizace: TR Přeštice – TR Milín
Země realizace: Česká republika
Zahájení prací: 10/2012
Ukončení prací: 04/2013