REALIZAČNÍ ČINNOST

 

Distribuční soustava - Modernizace a úprava vedení

E.ON Česká republika s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6 370 49
České Budějovice
V1365/1366/1374 – modernizace vedení V1365/1366 - úprava vedení

Základní údaje

Délka vedení 42,4 km
Zemnicí lana s optickými
vlákny/Zemnicí lano: - m
Počet stožárů: 177 ks
Materiál ocelové konstrukce: 1474,5 t
Nátěrová plocha: -
Betonové základy: 435,6 m3

 

Realizace

Činnosti:

Modernizace vedení, úprava vedení

Technologie:

110kV

 
 

Místo realizace:
Země realizace: Česká republika
Zahájení prací: 06/2012
Ukončení prací: 12/2012