REALIZAČNÍ ČINNOST

 

Distribuční soustava - Modernizace vedení V452

Sdružení společností EGEM s.r.o. a    SAG Elektrovod a.s.
Vedení 400 kV V 452

Základní údaje

Délka vedení 33,3 km
Zemnicí lano s optickými
vlákny/Zemnicí lano: 33,3 km
Počet stožárů: 99 ks
Materiál ocelové konstrukce: 2181 t
Nátěrová plocha: 842 m2
Betonové základy: 1490 m3

 

Realizace

Činnosti:

Modernizace ocelových stožárových konstrukcí,
výměna fázových vodičů, výměna zemnicích lan a přeizolace

Technologie:

400kV

 
 

Místo realizace: TR Bezděčín – TR Neznášov
Země realizace: Česká republika
Zahájení prací: 03/2012
Ukončení prací: 11/2012