PROJEKČNÍ ČINNOST

 

Zdvojení vedení V450

ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/2, Praha
Vedení 400 kV V 450

Základní údaje

Číslo SoD:1600/2014

 

Realizace

Činnosti:

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) Dokumentace provádění stavby (DPS) včetně aktualizace návrhu harmonogramu výstavby
Výkon funkce generálního projektanta (GP)
Výkon funkce autorského dozoru (AD)
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

Technologie:

400kV

 
 

Místo realizace: TR Výškov – TR Babylon
Země realizace: Česká republika
Zahájení prací: 10/2014
Ukončení prací: 03/2019