POLITIKA

 

Společnost ELEKTROTRANS a.s. patří již řadu let mezi nejvýznamnější společnosti na českém trhu v oblasti výstavby, modernizace, rekonstrukce, oprav, údržby, projekce a inženýringu v přenosu elektrické energie na napěťových hladinách 110kV, 220kV a 400kV.

Abychom patřili v oboru mezi ty nejlepší, je kvalita našich poskytovaných služeb, ale i ohled na životní prostřední a maximální bezpečnost našich zaměstnanců, pro nás naprostou prioritou. Neustálé zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců, důraz na jejich profesionalitu a využívání moderních technologií nám pomáhá udržovat konkurenceschopnost a splňovat požadavky našich zákazníků.

Naše společnost, jako člen skupiny VINCI Energies a součást mezinárodní značky pro energetiku OMEXOM, se taktéž zavazuje plnit závazky a následovat filosofii skupiny VINCI Energies, mezi jejíž hlavní mota patří lidská solidarita, důvěra, podnikatelský duch, odpovědnost a neustálé posilování postavení na trhu.

Společnost ELEKTROTRANS a.s. také věnuje neustálou pozornost zlepšování a zdokonalování systému managementu kvality, systému environmentálního managementu a systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s cílem zvýšení efektivity fungování celé společnosti.

 

Mezi základní principy společnosti patří:

  • Plnit očekávání zákazníka v souladu s platnými právními požadavky.
  • Následovat a předávat hlavní myšlenky skupiny VINCI Energies.
  • Maximálně se starat o bezpečnost našich zaměstnanců a klást důraz na prevenci a předcházení vzniků nebezpečných událostí.
  • V rámci systému řízení minimalizovat negativní dopad na životní prostředí.
  • Pečovat o své zaměstnance, podporovat jejich vzdělávání, zvyšování kvalifikace a jejich motivaci.
  • Budovat dobré jméno společnosti.
  • Starat se o dobrou spolupráci s dodavateli a všemi zainteresovanými stranami.