AKTUALITY

Dar Centru Paraple

24. červen 2019

Dne 24.6.2019 zástupci společnosti ELEKTROTRANS slavnostně předali dar v podobě přídavného pohonu k vozíku SmartDrive MX2 v celkové hodnotě 142 660,- Kč. Toto zařízení lze připojit ke každému mechanickému vozíku a díky nízké hmotnosti si ho každý klient Centra Paraple může připnout sám. Věříme, že tento dar klienti hojně využijí a budou se tak moc snáze pohybovat nejen po areálu Centra Paraple, ale také po výletech a toulkách po Praze.

Doplňujícím darem byly úchopové rukavice Active Hands, které jsou důležitou pomůckou v terapiích klientů bez úchopových schopností rukou tzv. tetraplegiků. Tito klienti tvoří až 70% klientů Centra Paraple.

Jsme rádi, že jsme touto formou mohli alespoň trochu zpříjemnit a ulehčit život některým klientům Centra Paraple. 

                     

Teambuilding

20. červen 2019

Ve dnech 20. a 21. 6. 2019 se téměř všichni zaměstnanci naší společnosti zúčastnili teambuildingu. 

Jako první jsme navštívili malou vodní elektrárnu Les Království, kde nás provedli naši kolegové z ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Po této exkurzi jsme se přesunuli do areálu hospitalu Kuks, který jsme si po obědě měli možnost prohlédnout. Následoval přejezd do ubytování v blízkých Velichovkách, kde na nás čekalo i pár sportovních aktivit. Celá akce se vyvedla a těšíme se na další!

      

ELEKTROTRANS GOLF CUP 2019

30. květen 2019

Ve dnech 29. a 30. května uspořádala naše společnost historicky 1. ročník golfového turnaje. Celá akce se konala v krásném prostředí golfového resortu Darovanský Dvůr. V předvečer turnaje jsme pro golfisty i naše další obchodní partnery připravili pohoštění s grilováním. V den turnaje nám počasí přálo a panovala skvělá atmosféra. Gratulujeme celkovému vítězi panu Jakubovi Krásovi, který získal mimo jiné i náš putovní pohár. Děkujeme také ostatním hráčům, kteří se zúčastnili, za skvěle prožité dva dny a už teď se těšíme na další ročník turnaje.

              

Safety Week 2019

15. květen 2019

V měsíci květnu proběhla již tradiční akce nazvaná Safety Week zaměřená na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci v rámci celé skupiny VINCI Energies. Tématem letošního ročníku 2019 bylo prevence a vnímání rizik: jakým způsobem identifikovat riziková chování nebo rizikové situace na pracovišti, a co udělat, aby se těmto situacím předešlo nebo aby alespoň došlo ke zlepšení.

Prevence nám umožňuje zvyšovat bezpečnost na našich stavbách i v našich kancelářích s cílem „žádné úrazy“. 

Oslava 21. výročí založení společnosti

11. duben 2019

Ve čtvrtek 11. dubna 2019 se konala oslava 21. výročí založení společnosti: Welcome to Rio Party ELEKTROTRANS 2019. Slavnostní večer probíhal v latinsko-americkém stylu – proběhla degustace tropického ovoce, doutníků a nechyběly ani lahodné rumové koktejly a spoustu dobrého jídla. Skvělou hudbu zajistila kapela Carisma a užili jsme si i jedinečnou Latino Show v podání Zuzany Gamboa. Celým večerem nás již tradičně provedl nezapomenutelný Tomáš Hanák.

                          

Veletrh pracovních příležitostí iKariéra 2019

10. duben 2019

V dubnu se naše společnost zúčastnila veletrhu pracovních příležitostí iKariéra 2019, který byl pořádán studenty ČVUT v Praze pod záštitou organizace IAESTE.

S naším stánkem jsme měli možnost oslovovat studenty napříč všemi obory, představovat naši společnost a nabízet případným zájemcům spolupráci formou brigády, vedení diplomové práce i částečného úvazku při studiu. Velice nás potěšil zájem ze strany studentů i studentek, který byl znatelně vyšší v porovnání s předchozím ročníkem této akce.

I tentokrát se mohli účastníci veletrhu utkat o hodnotné ceny v doprovodné soutěži, jež prověřila zručnost a rychlost soutěžících.

Veletrh jsme opustili s dobrým pocitem, že se nám podařilo dostat do podvědomí návštěvníků jako společnost patřící na přední místa v poli výstavby a projektování v oboru energetiky. V prvním týdnu po skončení této události se nám ozvali první zájemci o spolupráci s naší firmou.

                                                                             

 

Nová bezpečnostní kampaň Dávej bacha!

6. duben 2019

Pro naši společnost je bezpečnost zaměstnanců nejdůležitějším tématem. Letos jsme odstartovali speciální kampaň DÁVEJ BACHA!. Cílem je zaměřit se na vnímání rizika naší práce a uvědomovat a všímat si nebezpečných situací.

 

Stanovili jsme si nekompromisní vizi Nulové úrazovosti.

 

Chceme zkvalitňovat firemní kulturu směrem ke sdílení a větší proaktivitě v oblasti bezpečnosti práce.

 

Hlavní pilíře kampaně jsou

 

  1. Schůzky s montéry a stavbyvedoucími na stavbách – každý měsíc nové aktuální téma
  2. Hry, soutěže a ocenění
  3. Nová školení – lezení, záchrana, vedení lidí na stavbách
  4. Vizuální podpora – plakáty, trička,..

 

Ať se nám to povede!:-)

                                                      

Setkání členů Transmission club

26. březen 2019

Členství pod značkou Omexom přináší naší společnosti, mimo jiných výhod, možnost pravidelného setkání s našimi zahraničními kolegy za účelem diskuze a výměny odborných informací. Proto byla vytvořena skupina Transmission club, jež přijala mezi své členy zástupce napříč celou značkou Omexom. Mezi stálé účastníky patří vedle nás také kolegové z Plzně, Německa, Španělska, Maroka, Irska a také kolegové z Francie, kteří celou mezinárodní myšlenku Transmission club přivedli na svět.
 
Letošní jarní setkání se uskutečnilo v Praze v prostorách naší firmy. Program setkání byl naplněn přednáškami kolegů z Omexom Nims, odborníka na rozvoj obchodu a prezentací, kterou jsme vytvořili společně s kolegy z Omexom Plzeň.
 
Přednáška kolegů z Omexom Nims nám představila možnosti laserového skenování a fotometrie pro plánování podzemních sítí v členitých terénech, obydlených oblastech a průmyslových zónách, nakládání se získanými daty a jejich interpretaci formou 3D barevných modelů.
Marc Fischer nám prezentoval svou jasnou představu o vizualizacích postupů prací v projektech náročných na návaznost činností při jejich realizaci. K tomu by měla vzniknout společná knihovna modelů strojů a zařízení používaných v našem odvětví.
 
V neposlední řadě jsme pak seznámili naše zahraniční kolegy se způsoby úpravy stávajících vedení z pohledu minimálních vzdáleností křižovaných objektů. Účelem bylo vyvolat diskuzi o možnostech aplikace našich řešení v zahraničí a zhodnotit možná nám neobvyklá  technická řešení.

Dobrý anděl

22. březen 2019

Naši pracovníci pravidelně přispívají rodinám v nouzi. Jsme pyšní, že se stali Dobrými anděly!

Probíhající stavba V413/416 Smyčka HBM

5. únor 2019

Dne 15. června 2018 započala stavba Smyčky HBM 400 kV vedení Řeporyje – Prosenice.

Na Nové vedení budou použity stožáry typu „Dunaj“. Jedná se o jednodříkové příhradové konstrukce pro dva systémy s uspořádáním fází do trojúhelníku a se dvěma zemnícími lany s optickými vlákny.

Účelem výstavby je posílení vazby transformovny Mírovka na přenosovou soustavu, zasmyčkováním vedení se totiž zajistí vyšší variabilita provozu, spolehlivost a bezpečnost chodu přenosové soustavy.

Stavba se kříží se dvěma 100kV vedeními ČEZ a dvěma vedeními E.ON, mimoto se setkává se třemi železničními tratěmi a řekami, Sázavou a Šlapankou. Dále se několikrát kříží i s linkami VN 22kV. Některé úseky jsou proto velmi náročné jak koordinačně tak i stavebně.

Děkujeme investoru ČEPS.

Předpokládané ukončení stavby spadá ke konci roku 2019, tedy 31. prosince tohoto roku.

Vedení TR Lišany - Tuchlovice

4. únor 2019

V říjnu minulého roku byla dokončena stavba v Ústeckém kraji v okrese Louny.

Na trase se vystavělo 31 nových příhradových stožárů (13 kotevních a 18 nosných) typu soudek včetně betonových základů v souběhu se stávající linkou V314/353. Proběhla také kompletní demontáž a zbourání základů stožárů č. 29 stávající linky V314/355. Nainstalovaly se nové fázové vodiče a nové lano včetně armatur na TR Výškov – stožár č. 29B. Byla provedena i částečná demontáž vodičů stávající linky V353 a propojení nových vodičů se stávajícími vodiči na stožáru č. 29B.

Účelem výstavby bylo posílení možnosti přenosu výkonu mezi TR Vernéřov a TR Výškov, dále zlepšení napěťových poměrů a umožnění připojení nové TR Rakovník.

Děkujeme investoru ČEZ Distribuce, a.s.

Stavba trvala od února 2018, tedy devět měsíců.

Teambuilding na ledě

25. leden 2019

V pátek 25. ledna 2019 proběhl teambuilding kolegů z oddělení Projekce ve sportovní hale Zbraslav. Naši pracovníci si vyzkoušeli curling na profesionální dráze. Atmosféra byla skvělá a všichni si to moc užili.

 

20. výročí založení společnosti

24. květen 2018

Je to jako včera, kdy společnost ELEKTROTRANS hrdě oslavila svou plnoletost a už slaví své druhé kulatiny.

Oslava to byla nevídaná tak jak se pro takovou příležitost sluší a patří.

Slavnostní atmosféru celé události nám zajistil nádherný prostor zámku Valeč. Večer nám rozzářila a roztančila krásná a talentovaná Monika Bagárová a následné hudební trio. Vážnost zajistila degustace rumů a doutníků. O šmrnc, eleganci a humor se postaral výtečný Tomáš Hanák, který se zároveň postaral o třešeň na pomyslném dortu celého večera, a to svým osobitým přednesem básně vlastnoručně napsané pro tuto událost. Velkolepost večera završil ohňostroj s narozeninovým dortem. Dramatickou tečkou večera byla ohňová show.

Během večera samozřejmě nechybělo poděkování všem hostům a obchodním partnerům za dlouhodobou spolupráci jménem celého vedení společnosti generálním ředitelem Ing. Martinem Zemanem.

 

Velikonoční workshop

28. březen 2018

Velikonoce jsou za dveřmi a s nimi jaro spojené s hravostí a tvořivostí. Dámská část společnosti toho využila a uspořádala Velikonoční workshop.

Kreativitě se meze nekladou a naše výtvory jsou toho důkazem.

Doufáme, že takovýchto akcí bude víc a vedení společnosti moc děkujeme za uskutečnění!

 

                                                                    IMG_20180328_141015_003[1]_1             

Pracovní veletrh na ČVUT

27. březen 2018

Společnost se účastnila dne 27.3.2018 pracovního veletrhu na ČVUT. Na akci byli zástupci všech společností skupiny VINCI Energies v České republice - ELEKTROTRANS a.s., VARS BRNO a.s., KASTT, spol. s.r.o. a TPI Česká republika s.r.o.

Společnost ELEKTROTRANS se této akce účastnila poprvé, ale rozhodně ne naposledy. Považujeme ji za velmi úspěšnou a přínosnou.

 

                                                                    

jmenování nového technického ředitele

2. leden 2018

Od 1.1.2018 došlo k personální změně, kdy byl do pozice technického ředitele jmenován Ing. Zdeněk Mrkvička. Dosud působil Ing. Zdeněk Mrkvička jako vedoucí odboru Provoz společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje a společnosti ČEZ Energetické služby. V ELEKTROTRANS a.s. bude zodpovědný za řízení celého úseku Výroby.

Výročí Laná, a.s.

31. říjen 2017

Dne 5.října 2017 společnost Laná, a.s. oslavila 50. výročí svého založení. Při této příležitosti se naše tříčlenné družstvo, v sestavě – Andrášik Vladimír ml., Hošták Miroslav a Maňas Ondřej, zúčastnilo soutěže v montáži kotevního závěsu na fázový vodič. Náš tým ELEKTROTRANS obsadil celkově krásné 2. místo! Moc pánům montérům děkujeme za skvělou práci a reprezentaci společnosti ELEKTROTRANS.

 

Setkání VINCI Energies Europe HR – Safety – Communication

25. září 2017

Ve dnech 18. a 19. září proběhlo u Paříže setkání zástupců pro HR, BOZP a komunikaci všech solečností začleněných do VINCI Energies Europe. Hlavními body programu byla konference na téma Porozumění programu Dokonalá bezpečnost, Program HR pro rok 2018, Program ambasadorů pro sociální sítě a zejména podpora spolupráce mezi jednotlivými agendami v rozsahu celé skupiny VINCI Energies Europe. Setkání se zúčastnilo více než 60 manažerů, kteří zhodnotili „Meetings of VINCI Energies Europe HR – Safety – Communication“ jako velmi úspěšný a přínosný pro další společnou práci.

Prověrka BOZP a PO

31. srpen 2017

V červenci 2017 proběhla v rámci celé společnosti Prověrka BOZP a Preventivní kontroly PO. Cílem prověrky bylo posoudit stav zajištění BOZP a PO u společnosti , identifikovat hlavní nedostatky a navrhnout opatření. Výsledkem prověrky byly zjištěny pouze tři „lehké nedostatky“ v oblasti dokumentace BOZP. Nápravná opatření byla již v průběhu července zrealizována.

Olympijský běh od T-Mobilu

21. červen 2017

Dne 21. června se „Elektrotrans hvězdný běžecký tým“ zúčastnil další charitativní akce a to Olympijského běhu pod záštitou společnosti T-Mobile. Náš tým byl ve složení: Ondřej Krejza – 5km, Jiří Plachý – 5km, Šárka Romanová – 5km, Vít Sumerauer – 10km. Tento běh si všichni nejenom užili a přežili ve zdraví, ale svým startem i pomohli dobré věci. V rámci T-Mobile Olympijského běhu jde část startovného na podporu charitativní činnosti České olympijské nadace, která umožňuje sportovat dětem, kterým v tom brání nedostatek finančních prostředků. A s tou podporou dokáže nadace pomoci dalším mladým sportovcům k plnění jejich snů. Děkujeme našemu běžeckému týmu skvělou reprezentaci!

 

„Chodíme s asistencí“

1. červen 2017

Dne 1.6. 2017 se dámské osazenstvo společnosti ELEKTROTRANS a.s. zúčastnilo charitativní akce „Chodíme s asistencí“. Chodíme s Asistencí je akce s přesahem, kdy celý tým prochází trasu Prahou z Petřína na Vyšehrad, a která pomáhá přiblížit život lidí s postižením. Jednotlivé týmy plní cestou úkoly a účastníci se tak dostávají do situací, které se jim v běžném životě nestanou. Zjišťují, že i malé překážky mohou být pro lidi na vozíku těžko překonatelné. Cílem je zároveň získat prostředky na rozšíření osobní asistence. S radostí můžeme sdělit, že se akce velmi zdařila a náš tým obsadil krásné 6. místo z celkového počtu 21 týmů. Celou akci jsme si opravdu užily a už teď se těšíme na další ročník!

IMG-20170620-WA0000IMG-20170620-WA0001 oříznutá_1
 

 

Safety week 2017

25. květen 2017

V týdnu od 8.5. do 12.5.2017 proběhla již tradiční akce nazvaná Safety Week zaměřená na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci v rámci celé skupiny VINCI Energies. Tématem letošního ročníku 2017 bylo pokračování v dodržování pravidla „Dívej se – Varuj – Informuj“ s cílem zlepšit vnímání nebezpečných situací a hlášení skoronehod. Zaměřujeme se tak i mimo jiné na proaktivní přístup směřující k dosažení Safety Excellence / Dokonalá bezpečnost.“

 

safety_and_security - oříznutý

Narozeninový večírek

30. březen 2017

Dne 30.3.2017 se uskutečnil večírek k 19. výročí založení naší firmy, a to ve velkém stylu "The Great Gatsby Party". Narozeninová oslava byla opravdu povedená! O zábavu se mj. postaraly krásné  Burlesque tanečnice ze slavné Prague Burlesque Show s působivým vystoupením. Prostory divadla Le Royal daly večírku velkolepý interiér, hosté se tématicky oblékli, což dotvořilo celkovou atmosféru, takže jsme se prostředím a duchem mohli přenést do 20. let na opravdový večírek pořádaný Jayem Gatsbym...

 

165 oříznutá             

 

Zakázka v zahraničí

20. prosinec 2016

V rámci skupiny Vinci Energies podepsala naše firma v roce 2016 se společností OMEXOM ROUAN – SELT smlouvu na rekonstrukci vedení VVN ve Francii.  Zajišťovali jsme rekonstrukci na třech linkách: 90kV Chaingy-Tivernon (Orleans), 225 kV Etupes-Hirsingue Sieverentz a 400 kV Le Havre-Rougemontier. Práce probíhaly v období od července do listopadu 2016 a na stavbách se vystřídalo celkem 29 montérů. Další smlouva byla uzavřena se společností OMEXOM THIERS – SCIETHT, v rámci které našich 17 montérů zajišťovalo během srpna a září 2016 montáž ocelových konstrukcí stožárů na stavbě Rethel. Obě zakázky byly úspěšně dokončeny a předány investorům v požadovaných termínech. 

 

IMG_3981

 

1. místo v anketě Štiky českého byznysu

20. říjen 2016

S potěšením si Vám dovolujeme oznámit, že společnost ELEKTROTRANS a.s. zaznamenala příjemný úspěch v podobě 1. místa za kraj Praha v rámci třináctého ročníku prestižní ankety Štiky českého byznysu.
Naši společnost reprezentoval Ing. Tomáš Stalmach a převzal certifikát na slavnostním ceremoniálu konaném v pražském sídle společnosti Microsoft.
Rádi bychom i touto cestou poděkovali všem našim zaměstnancům, obchodním partnerům i zákazníkům za dosavadní spolupráci. Toto ocenění je pro nás závazkem i motivací do další práce.

 

 

 

Safety Week

9. červen 2016

9.6.2016 proběhla již tradiční akce nazvaná Safety Week zaměřená na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci v rámci celé skupiny VINCI Energies. V letošním roce 2016 byl Safety Week zaměřen především na vnímání nebezpečných situací a hlášení skoronehod, které mohou včas zabránit úrazu. Našim závazkem se tak stává nejen aktivní přístup v otázkách BOZP, ale i přístup proaktivní, který je zaměřen na prevenci. 

Omexom slaví letos 15. výročí

14. duben 2016

Značka Omexom slaví 15 let svého působení na světovém trhu. I my jsme součástí této mezinárodní značky působící v sektoru Power & Grid, a tak jsme spolu s ostatními členy, oslavili tuto významnou událost. Naše poslání a předsevzetí do budoucna zní jednohlasně – dobré jméno, kvalitní služby a příprava na budoucnost!

Narozeninový večírek

7. duben 2016

Společnost ELEKTROTRANS a.s. oslavila 18. výročí svého založení. Toto krásné číslo, symbol plnoletosti, si přímo říkalo o nevšední oslavu mezi hvězdami, a proto jsme ji uskutečnili v muzeu Grévin. 18let tak s námi oslavili, nejen naši obchodní partneři, ale i skutečné hvězdy jako Tom Cruise, George Cloony, Angelina Jolie s Bradem Pittem, Miloš Forman a mnoho dalších….

Milan Fiala jmenován obchodním ředitelem

1. leden 2016

1.1.2016 byl do funkce obchodního ředitele jmenován dlouholetý a zkušený zaměstnanec společnosti ELEKTROTRANS a.s. Milan Fiala. Milan Fiala se v oboru energetiky pohybuje téměř 30 let, má bohatou zkušenost s vedením zakázek a byl přítomen u všech velkých úspěších naší společnosti.

Vánoční večírek trochu jinak

17. prosinec 2015

Tak jako každý rok, i letos, na konci roku 2015 společnost ELEKTROTRANS a.s. uspořádala vánoční večírek. Ten letošní byl ve znamení rychlosti, adrenalinu a vůně benzínu. Hosté měli možnost si vyzkoušet a následně zazávodit na motokárách v Kart Centru Radotín, kde nechybělo dobré jídlo, pití a hlavně dobrá nálada. Touto nevšední úspěšnou akcí společnost zakončila ještě úspěšnější rok 2015.

Bezděčín – Turnov

4. listopad 2015

30.6.2015  Společnost ELEKTROTRANS se účastnila zakázky „Bezděčín-Turnov, vd 110 kV – rek. V 1109, 1110“ v roli subdodavatele pro spol. SAG Elektrovod, a.s.. Na zakázce probíhala montáž a výstavba 32 stožárů včetně betonových základů. Předání stavby proběhlo k 30.6.2015.