ELEKTROTRANS a.s.

VÍTEJTE NA NAŠICH STRÁNKÁCH

ELEKTROTRANS a.s. je tradiční dodavatel komplexních služeb v oblasti přenosu a distribuce elektrické energie. Mezi hlavní činnosti patří projekce, inženýring, výstavba, opravy a rekonstrukce vedení a rozvoden na hladinách napětí VVN 110, 220, 400 kV. Nově se také společnost zaměřuje na napěťovou hladinu VN, a to jak v oblasti projekce, tak i realizace.

Základním pilířem poskytování kvalitních služeb je široká a kvalitní personální základna. Zaměstnáváme vysoce odborně kvalifikované a zkušené zaměstnance, kteří představují špičku v oboru. Práce provádíme s vlastní nejmodernější technikou a zařízením, které umožňuje efektivní výkon činnosti a dosažení maximální kvality i ve velmi obtížných podmínkách a krátkém čase. Veškeré nabízené činnosti jsme schopni realizovat vlastním vybavením a personálem.

Jako člen skupiny VINCI disponujeme velkým zázemím a hledíme na dlouhodobé trendy a cíle. Finanční stabilita je založena na kombinaci vlastních zdrojů společnosti a koncernovém financování rozsáhlých projektů. Společnost je silným a stabilním partnerem pro své klienty se schopností dodržení dlouhodobých garancí za kvalitu provedené práce.

Hlavními odběrateli našich služeb na území České republiky jsou společnosti ČEPS a.s., ČEZ, a.s., E.ON Česká republika, s.r.o. a Pražská energetika, a.s.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Milan Fiala jmenován obchodním ředitelem

1.1.2016   byl do funkce obchodního ředitele jmenován dlouholetý a zkušený zaměstnanec společnosti ELEKTROTRANS a.s. Milan Fiala. Milan Fiala se v oboru energetiky pohybuje téměř 30 let, má bohatou zkušenost s vedením zakázek a byl přítomen u všech velkých úspěších naší společnosti.

Vánoční večírek trochu jinak

Tak jako každý rok, i letos, na konci roku 2015 společnost ELEKTROTRANS a.s. uspořádala vánoční večírek. Ten letošní byl ve znamení rychlosti, adrenalinu a vůně benzínu. Hosté měli možnost si vyzkoušet a následně zazávodit na motokárách v Kart Centru Radotín, kde nechybělo dobré jídlo, pití a hlavně dobrá nálada. Touto nevšední úspěšnou akcí společnost zakončila ještě úspěšnější rok 2015.

Bezděčín – Turnov

30.6.2015   Společnost ELEKTROTRANS se účastnila zakázky „Bezděčín-Turnov, vd 110 kV – rek. V 1109, 1110“ v roli subdodavatele pro spol. SAG Elektrovod, a.s.. Na zakázce probíhala montáž a výstavba 32 stožárů včetně betonových základů. Předání stavby proběhlo k 30.6.2015.

V410

30.6.2015   byla úspěšně dokončena etapa SO 03. V současné době probíhají práce na části SO 08 v úseku 237 – TR Čechy Střed. Ukončení realizace celé zakázky je plánováno na říjen letošního roku.

Safety Week 2015

1.-5.5.2015   proběhla akce „Safety Week 2015“ pořádaná společností VINCI Energies po celém světě. Tato akce navazovala na loňský „Safety Day 2014“. Jejím cílem je zamyšlení jednotlivce nad důležitostí dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví zejména při práci, ale i v běžném životě a dosáhnout tak nulové úrazovosti.

Oslava 17. výročí

9.4.2015   proběhla oslava 17. výročí založení společnosti ELEKTROTRANS a.s. v Anežském klášteře. Akce se již tradičně účastnili významní zákazníci, dodavatelé i zaměstnanci společnosti.

Zákaznický audit BOZP

24.3.2015   proběhl ve společnosti zákaznický audit BOZP prováděný společností E.ON. Audit byl vyžadován pro předkvalifikační řízení zakázek. Naše společnost potvrdila vysokou schopnost dodržovat české právní a technické normy, zákony a požadavky zákazníka z hlediska BOZP.

Přechod pod značku OMEXOM

1.1.2015   se stala společnost ELEKTROTRANS a.s. součástí mezinárodní značky OMEXOM. OMEXOM je značkou pro energetiku v rámci velké skupiny VINCI, jejíž je společnost ELEKTROTRANS součástí od roku 2008. Tato značka společnosti zajišťuje nejen lepší identifikaci pro zákazníka, ale zejména možnost mezinárodní spolupráce, sdílení informací, techniky i lidských zdrojů.